Biên dịch hợp đồng

Hợp đồng là văn bản thỏa thuận giữa hai bên hoặc nhiều bên với nhau để cùng tuân thủ thực hiện.Trong hợp tác về trao đổi văn hóa và thương mại, nó như là căn cứ đáng tin cậy để các bên yên tâm hợp tác. Hợp đồng có yếu tố nước ngoài càng quan trọng hơn bởi sự khác nhau về luật pháp.

Kim Ngôn đảm trách biên dịch hợp đồng với tinh thần công tâm có lợi chung cho các bên, ngoài việc biên dịch chính xác còn có thể đưa ra tư vấn kịp thời cho khách hàng khi phát hiện những bất cập trong nội dung hợp đồng. Chúng tôi nhận dịch hợp đồng ngược xuôi Trung Việt,  Anh Việt và Anh Trung.