Biên dịch tiếng Anh

Tiếng Anh là ngôn ngữ mẹ đẻ được sử dụng nhiều thứ 3 trên thế giới (sau tiếng Hoa và tiếng Tây Ban Nha). Tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức tại các quốc gia và vùng lãnh thổ sau: Anh, Antigua và Barbuda, Bahamas, Barbados, Bermuda, Cayman, Dominica, Gibraltar, Grenada, Guam, Guyana, Hoa Kỳ, Jamaica, Montserrat, St. Lucia, Saint Kitts và Nevis, Saint Vincent và Grenadines, Trinidad và Tobago, Turks và Caicos, Úc, Virgin thuộc Anh và Virgin thuộc Mỹ.

Dịch thuật tiếng Anh được sử dụng phổ biến do ảnh hưởng từ Mỹ và Anh ở các lĩnh vực như kinh tế, khoa học, quân sự, chính trị, văn hóa và tin học. Không chỉ riêng Việt Nam, mà nhiều nước trên thế giới người ta bắt buộc hoặc mặc đinh sinh viên mới ra trường phải học tiếng Anh để đi làm việc. Dịch vụ dịch thuật tiếng Anh dần trở thành một dịch vụ với số lượng đông đảo người lao động ở khắp các nước trên thế giới.

Dịch thuật tiếng Anh để thực hiện các giao dịch quốc tế giữa Việt Nam và các nước khác trên thế giới. Dịch thuật tiếng Anh luôn gắn liền và song hành với các công ty cung cấp dịch vụ biên phiên dịch. Kim Ngôn có thế mạnh vượt trội về dịch thuật tiếng Anh các văn bản quy phạm, giấy tờ, hồ sơ hợp tác đầu tư, hồ sơ đấu thầu, hồ sơ du học…

Hiểu được tầm quan trọng của dịch thuật tiếng Anh trong nền kinh tế đang phát triển và hội nhập hiện nay, Kim Ngôn cung cấp tới khách hàng dịch vụ dịch thuật ở các lĩnh vực như: Marketing, tài chính ngân hàng, y dược, chứng khoán, bảo hiểm,  kỹ thuật,…