Giáo trình khẩu ngữ tiếng Hán quen dùng

MS161028: Giáo trình khẩu ngữ tiếng Hán quen dùng, sách kèm đĩa, thích hợp học viên chuyên ngành tiếng Trung Quốc trung cấp trở lên.