Giới thiệu thành tích

Trong xu thế hội nhập toàn cầu, hợp tác đa ngành đa quốc gia là hệ quả tất yếu. Để tốc độ hợp tác nhanh chóng,các bên đều mong muốn hiểu nhau nhưng thường gặp trở ngại lớn vì bất đồng ngôn ngữ. Sự có mặt của Kim Ngôn sẽ giúp các bên cùng nhau thấu hiểu thông qua các bản dịch và lời dịch chính xác. Mỗi quốc gia đều có luật pháp riêng, yêu cầu về điều kiện hợp tác không giống nhau, chính vì vậy việc chuẩn bị hồ sơ hợp tác cũng rất được coi trọng. Kim Ngôn luôn cung cấp cho quý vị những bản dịch không những chuẩn về câu từ, ngữ nghĩa, mà còn chuẩn theo mẫu văn bản chuyên ngành từng quốc gia.
 
Một số khách hàng : Công ty Thiết bị giáo dục Tân Hà,Việt Nam; Công ty CP Kim khí Hà Nội,Việt Nam; Công ty Thương mại quốc tế Xuyên Á, Trung Quốc; Công ty Thiết bị máy móc Tứ Thông, Giang Tô,Trung Quốc; Công ty Máy móc Mỹ Cách, Chiết Giang, Trung Quốc; Doanh nghiệp chế xuất MARUMITSU Nhật Bản; Công ty YONGCHANGSHUN Đài Loan; Tập đoàn CMC Việt Nam; Công ty CHEN CHREON, Thái Lan; Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin; Đại học Quốc gia Hà Nội; Công ty Cát Đạt, Ôn Châu, Trung Quốc; Đại học Nam Khai, Trung Quốc; Công ty Cổ phần Công nghệ Hoàng Kim; Công ty Cổ phần Hạ tầng Thiên Ân; Dự án Đường sắt Đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh- Hà Đông; Dự án Nhiệt điện Đông Triều, Quảng Ninh; Đại học Trà Vinh và nhiều khách hàng khác...