Kết quả sơ tuyển CTV đợt 1 năm 2013

Công ty TNHH Kim Ngôn xin thông báo các ứng viên có mã số hồ sơ sau đây đã qua vòng sơ tuyển đợt 1 năm 2013: 087, 088, 093, 449, 505, 508, 509, 514, 517, 519, 523, 524, 527, 529, 540, 541, 548 và 550. 
Xin các anh/chị tiến hành biên dịch 01 chứng minh nhân dân và 01 văn bằng tốt nghiệp cao nhất của anh chị sang ngoại ngữ đăng ký ứng tuyển rồi gửi file bản gốc kèm file bản dịch đến email info@kimngon.com.vn cho chúng tôi trước 21h00 ngày 20/03/2013.
Yêu cầu định dạng file bản gốc .PDF, định dạng file bản dịch .DOC. Đặt tên file bản gốc theo mẫu: 505 CMND BG, 505 BTN BG . Đặt tên file bản dịch theo mẫu: 505 CMND BD, 505 BTN BD)
Mọi thắc mắc về kết quả sơ tuyển, xin vui lòng liên hệ Ban Tuyển Dụng, Phòng Nhân Sự để được giải đáp.
Trân trọng!