Kết quả sơ tuyển CTV đợt 1 năm 2015

Ban Tuyển Dụng trân trọng thông báo các ứng viên có mã số hồ sơ sau đây đã qua vòng sơ tuyển:
567, 568, 570, 571, 575, 579, 581, 589, 594, 738, 801, 803, 805, 810, 946, 949, 952 và 953.
Xin anh/chị tiến hành biên dịch hình ảnh file "huong-dan-lap-dat" tải về tại đây sang ngoại ngữ đã đăng ký ứng tuyển, định dạng file bản dịch dạng ảnh như bản gốc, đặt tên file bản dịch theo mẫu “mã số hồ sơ- hướng dẫn lắp đặt” rồi gửi về email: info@kimngon.com.vn  trước 24h00 ngày 25/03/2015. Thời gian hoàn thành và chất lượng bản dịch là hai tiêu chí tiếp theo để chúng tôi lựa chọn ứng viên vào vòng trao đổi trực tuyến về hợp tác biên phiên dịch. Kết quả tuyển dụng dự kiến thông báo trước ngày 05/04/2015.
Vui lòng liên hệ Ban Tuyển Dụng qua hỗ trợ trực tuyến SKYPE hoặc QQ để được giải đáp thắc mắc liên quan.
Trân trọng!