Kết quả sơ tuyển CTV đợt 2 năm 2015

Ban Tuyển Dụng trân trọng thông báo các ứng viên có mã số hồ sơ sau đây đã qua vòng sơ tuyển:

837, 838, 840, 843, 845, 847, 848, 850, 851, 852, 853, 854, 865, 858, 860 và 861

Xin anh/chị tiến hành biên dịch file "so-do-giao-dien" tải tại đây sang ngoại ngữ đã đăng ký ứng tuyển, định dạng file bản dịch như bản gốc, đặt tên file bản dịch theo mẫu “Mã số hồ sơ- So do giao dien” rồi gửi về email: info@kimngon.com.vn  trước 24h00 ngày 05/12/2015. Thời gian hoàn thành và chất lượng bản dịch là hai tiêu chí tiếp theo để chúng tôi lựa chọn ứng viên vào vòng trao đổi trực tuyến về hợp tác biên phiên dịch. Kết quả tuyển dụng dự kiến thông báo trước ngày 10/12/2015

Vui lòng liên hệ Ban Tuyển Dụng qua hỗ trợ trực tuyến SKYPE hoặc QQ để được giải đáp thắc mắc liên quan.

Rất mong được hợp tác!