Kiến thức cơ bản về phiên dịch

MS160424: Kiến thức cơ bản về phiên dịch, sách hiếm có khó tìm (số lượng có hạn), thích hợp cho học viên, giáo viên và phiên dịch chuyên ngành tiếng Trung Quốc.