Phiên dịch dài hạn

Phiên dịch dài hạn là loại hình phiên dịch gắn bó với công việc, gắn bó với chủ sử dụng lao động lâu dài.Gói dịch vụ cung cấp phiên dịch viên dài hạn thực chất là giới thiệu, điều phối phiên dịch viên đã được Kim Ngôn đào tạo bài bản và chuyên nghiệp đến làm việc lâu dài với khách hàng. Giúp khách hàng giảm thiểu công sức tuyển dụng, giảm nhiều chi phí đào tạo, phù hợp khách hàng có nhu cầu ổn định nhân sự phiên dịch.

Kim Ngôn, nơi đào tạo phiên dịch viên chuyên nghiệp bởi nhiều dịch giả kiêm giảng viên, cái nôi của rất nhiều phiên dịch thạo nghề, luôn sẵn sàng cống hiến sở học để kiến tạo nhiều giá trị cho khách hàng cũng như cộng đồng.