Phiên dịch đàm phán

Phiên dịch đám phán là loại hình phiên dịch diễn ra trong các cuộc đám phán song phương hoặc đa phương. Thường được tổ chức bởi các cuộc gặp gỡ hoặc hội nghị, hội thảo. Trong phiên dịch đám phán, thông thường mỗi bên đều có 1 hoặc nhiều phiên dịch viên để đảm bảo khách quan trong đàm phán. Tuy nhiên có một số cuộc đàm phán chỉ cần duy nhất 1 phiên dịch dịch cho nhiều bên.

Để các cuộc đàm phán thành công, các phiên dịch đàm phán đều được sắp xếp trước và trao đổi sơ bộ chủ đề đàm phán và các hướng đề nghị thống nhất đàm phán. Áp lực phiên dịch đàm phán rất cao, phiên dịch viên luôn cần cân bằng bầu không khí đàm phán tốt đẹp để việc thống nhất các mục tiêu đám phán được diễn ra trong thời gian dự kiến. Ngoài kiến thức phiên dịch, các kiến thức về ngoại giao và kiến thức chuyên ngành liên quan chủ đề đàm phán rất được coi trọng. Kim Ngôn thấu hiểu yêu cầu nghiêm ngặt về phiên dịch đàm phán nên luôn lựa chọn các dịch giả thạo nghề đảm trách vai trò phiên dịch cho cuộc đàm phán của quý khách thành công nhất.