Phiên dịch đào tạo

Phiên dịch đào tạo là phiên dịch làm việc trong các buổi, các chương trình đạo tạo có yếu tố nước ngoài. Phiên dịch đào tạo có thể là phiên dịch đào tạo từ xa, có thể là phiên dịch đào tạo tại hiện trường tùy loại hình đào tạo. Đặc điểm chung của phiên dịch đào tạo là dịch chính chính xác kiến thức mà người phát ngôn đưa ra bằng cách kết hợp nói và viết, thậm chí minh họa thêm bằng hình ảnh hoặc phim ngắn. Yêu cầu phiên dịch viên có kiên thức sâu rộng và kết hợp khả năng sư phạm để việc dịch được truyền đạt hiệu quả nhất.

Trải qua nhiều năm phục vụ biên phiên dịch và đào tạo ngoại ngữ, Kim Ngôn đã lựa chọn được rất nhiều phiên dịch viên cấp cao phục vụ cung cấp cho các khóa đào tạo của nhiều khách hàng khắp nơi. Hãy là khách hàng tiếp theo của chúng tôi đề các bài giảng của quý khách thêm ấn tượng với học viên nước ngoài.