Phiên dịch hiện trường

Phiên dịch hiện trường chủ yếu là công việc phiên dịch tại công trường,xưởng sản xuất, sự kiện kinh tế xã hội, chính trị hoặc ngoại giao giúp các bên tham gia đạt được các kết quả trao đổi, chuyển giao hoặc bình luận, đề xuất. Phiên dịch viên dịch hiện trường đòi hỏi sức khỏe tốt và khả năng ứng biến mẫn tiệp với vốn kiến thức chuyên ngành sâu rộng.Kim Ngôn, nơi có nhiều phiên dịch viên trình độ cao, luôn sẵn sàng đảm trách vai trò quan trọng trong công việc dịch hiện trường với phong cách chuyên nghiệp nhất.

Nếu quý khách cần phiên dịch viên dịch hiện trường, vui lòng liên hệ Kim Ngôn để có được phiên dịch viên ưng ý.