Phiên dịch hội thảo

Phiên dịch hội thảo là một công việc yêu cầu phiên dịch viên phải tập trung cao độ, kỹ năng xử lý tình huống tốt, tự tin với kiến thức và kinh nghiệm thực tế.Công việc của phiên dịch viên dịch hội thảo là lắng nghe thấu hiểu liền mạch và biểu đạt không đứt đoạn, đặc biệt phải truyển tải chính xác từ ngữ chuyên ngành mà người nói muốn truyền tải đến người nghe. Chính điều đó khiến phiên dịch viên phải chịu áp lực rất cao, đòi hỏi ở sự dày dạn về kinh nghiệm và một ý chí sắt đá. Kim Ngôn là một tổ chức biên phiên dịch chuyên cung cấp dịch vụ biên phiên dịch, luôn sẵn sàng đáp ứng nhu cầu về dịch hội thảo cho quý khách.