Phiên dịch ngắn hạn

Phiên dịch ngắn hạn là loại hình phiên dịch trong một thời gian ngắn hoặc trong một giai đoạn ngắn có tính ngắt quãng. Vì dụ phiên dịch tiếp khách, phiên dịch trao đổi nhanh về hợp tác, phiên dịch khảo sát thị trường, phiên dịch thỏa thuận mua bán, phiên dịch thăm thân, phiên dịch tham dự triển lãm, phiên dịch lắp ráp thiết bị, phiên dịch chuyển giao kỹ thuật, phiên dịch công tác nước ngoài.

Kim Ngôn là tổ chức cung cấp dịch vụ biên phiên dịch chuyên nghiệp tại Việt Nam. Cung cấp gói dịch vụ phiên dịch ngắn hạn cho mọi nhu cầu sử dụng phiên dịch ngắn hạn của khách hàng, phục vụ khách hàng trong nước và quốc tế. Cung cấp phiên dịch viên ngay tại địa phương nơi thực thi công việc. Giảm thiểu chi phí , tiết kiệm thời gian và nâng cao kết quả phiên dịch.