Phiên dịch tháp tùng

Phiên dịch tháp tùng là loại hình phiên dịch theo sát thân chủ trong thời gian làm việc và di chuyển từ địa điểm này đến địa điểm khác. Dịch vụ phiên dịch tháp tùng của Kim Ngôn giúp khách hàng đạt được yêu cầu mong muốn mà giảm được chi phí thuê phiên dịch dài hạn. Tùy theo nhu cầu của quý khách mà có thể lựa chọn gói dịch vụ tháp tùng du lịch, tháp tùng khảo sát, tháp tùng đàm phán,...

Hiện nay chúng tôi cung cấp dịch vụ phiên dịch tháp tùng chủ yếu cho các lãnh đạo công ty, tổ chức, và cho các cán bộ đi công tác để tìm kiếm, đàm phán, trao đổi hợp tác giữa nhà cung cấp hàng hóa và nhà nhập khẩu. Ngoài ra, còn cung cấp phiên dịch tháp tùng chuyên gia để xử lý sự cố máy móc thiết bị, hướng dẫn kỹ thuật chuyển giao công nghệ, nâng cấp dây chuyển sản xuất.