Từ điển Hán ngữ hiện đại

MS161224: Từ điển Hán ngữ hiện đại, phiên bản kỷ niệm 115 năm ra đời, tái bản lần thứ 6, xuất bản năm 2013 tại Trung Quốc ,bộ từ điển được nhiều nhà sưu tầm từ điển tìm kiếm.