Wechat

Wechat hay còn gọi là Weixin, một ứng dụng thanh toán của bên thứ 3,được rất nhiều người dùng, đặc biệt là lưu học sinh học tập, nghiên cứu và phiên dịch viên làm việc liên quan đến Trung Quốc sử dụng để chuyển tiền, thanh toán, nhận tiền RMB một cách an toàn và tiện lợi. Có thể thao tác trên điện thoại, trên máy tính. Kim Ngôn hỗ trợ khách hàng nạp tệ Wechat, đổi tệ Wechat, thanh toán hộ qua Wechat. Chi tiết vui lòng liên hệ SKYPE/WECHAT nguoiphiendich.